top of page

Aanleiding

Werkendam Maritime Industries is opgericht om de bekendheid van het maritieme cluster in Werkendam te vergroten én verbindingen te leggen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en 'overkant'.

De ultieme doelen zijn: een nóg beter aanbod van  hoogwaardige diensten en producten plus meer werkgelegenheid en economische groei in de regio. 

Aanpak 

In 2014 is het bestuur van WMI (de voormalige Scheepsgroep Werkendam) een samenwerking met de gemeente Werkendam  (nu: Altena) aangegaan en is er gekozen voor een structurele aanpak. Er is een programma manager aangetrokken die in overleg met de stuurgroep en het bestuur van WMI vorm geeft aan de uitvoering van de werkzaamheden. 

projectorganisatie_edited.png

Wat doen we?

Profilering: gezamenlijk adverteren, gezamenlijke beursdeelname, netwerkbijeenkomsten, publicaties in media, social media. 

Onderwijs: WERK-safari's, gastlessen, techniekpromotie op evenementen, vraaggerichte onderwijsontwikkeling.

Overheid: lobbywerk, WERK-bezoeken, belang van maritiem cluster onder de aandacht brengen, kennis inbrengen bij infrastructurele havenontwikkelingen. 

Ondernemers: ondernemers met elkaar verbinden, connecties buiten de sector leggen, ondernemers helpen bij contacten met gemeenten, subsidies, innovaties, aanbestedingen, kennis delen.

bottom of page