top of page

ONDERWIJS

2023_logobord.jpeg
campusAvans.jpg

Maritieme Campus

Werkendam Maritime Industries (WMI) heeft sinds begin 2023 een eigen campus, midden in de haven van Werkendam. Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken er samen om studenten en personeel op te leiden en aan het cluster te binden. 

De campus kent vijf pijlers:

  1. Techniekpromotie: voor meer instroom in technische opleidingen

  2. Leven lang ontwikkelen: om- en bijscholing om personeel duurzaam inzetbaar te maken    

  3. Opleiden jonge mensen: voor betere aansluiting van technisch onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt

  4. Activering naar werk: zodat er minder vacatures openstaan en er minder mensen zonder werk zitten

  5. Onderzoek & innovatie: voor een slimme, vooroplopende en aantrekkelijke businessregio.

In eerste instantie is de campus een pilot van twee jaar, opgezet en gefinancierd door de ondernemers uit het cluster. We werken toe naar een grotere campus voor de lange termijn, met onder meer een praktijklokaal.  Daarvoor is eerst een haalbaarheidsstudie nodig, die met de pilot van start is gegaan. We onderzoeken de mogelijkheden voor structurele financiering en manieren om het onderwijs blijvend aan ons te binden. 

De maritieme campus krijgt daarbij support van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Altena. Altena beschouwt het maritieme cluster als een belangrijk speerpunt voor de regionale economie en heeft de maritieme campus opgenomen als ambitie in het bestuursakkoord. De gemeente ziet mogelijkheden om de campus te koppelen aan gemeentelijke doelen op het gebied van de arbeidsmarkt. Altena investeert in menskracht en de haalbaarheidsstudie en onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige huisvesting van de campus. Daarnaast wordt de pilot en het haalbaarheidsonderzoek ondersteund door Regio West-Brabant met een subsidie vanuit het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

Meer weten?  Neem contact op met programmamanager Karin Struijk, kstruijk@werkendammaritimeindustries.nl

Techniekpromotie

Overal om ons heen zien we techniek. Het wordt een steeds belangrijker onderdeel van de samenleving.

Elk jaar komen er in Nederland tienduizenden banen in de techniek bij en de vraag neemt alleen maar toe.

Ook in Werkendam zijn er veel banen in de techniek. Daarom zetten de Werkendamse bedrijven zich samen met de gemeente in om de jeugd, de toekomstige medewerkers, zo vroeg mogelijk voor techniek te interesseren.

We doen dit op een speelse, leerzame manier. We organiseren voor leerlingen van de basisscholen en leerlingen van de vmbo's regelmatig diverse activiteiten: 

Anker 1

WERK-safari's

Bij een WERK-safari bezoeken de leerlingen een Werkendams maritiem bedrijf.  Zij krijgen een presentatie over het bedrijf, gevolgd door een rondleiding. Bij die rondleiding zien ze hoe dingen gemaakt worden. Ook ontmoeten de leerlingen diverse vaklieden die enthousiast over hun beroep vertellen én prangende vragen kunnen beantwoorden.

 

Een WERK-safari duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en/of 8 en leerlingen van het vmbo. 

Anker 2

Gastlessen

Om de jeugd meer bekend te maken met de technische, maritieme bedrijven in Werkendam, verzorgen diverse WMI-leden gastlessen op scholen. Ervaren technici vertellen met enthousiasme over hun beroep, de mogelijkheden en de opleiding die daarvoor nodig is.  Zo zijn er gastlessen beschikbaar over satellietontvangstsystemen, binnenvaart en technische beroepen in het algemeen. Ook kan een van de WMI-leden een workshop 'afdichtingstechniek’ (kitten) verzorgen.

Anker 3

Botenbouwwedstrijd

In samenwerking met het Gilde Vakcollege Techniek en de gemeente heeft WMI een Botenbouwwedstrijd georganiseerd voor de basisscholen in Werkendam en omliggende gemeenten. De leerlingen hadden enkele weken de tijd om een bootje van ca. 35 cm te bouwen. Tijdens de finale op de Havendag had de Burg. Sigmondschool uit Werkendam de snelste boot. 

Het Gilde stelde complete gereedschapskisten én een professionele lesbrief ter beschikking. De gemeente Werkendam heeft de materialen en prijzen gesponsord. In 2023 wordt er weer een wedstrijd georganiseerd, tijdens de Havendagen Werkendam

Anker 4

TechniekParcours

Op de meest recente Havendag Werkendam was er veel aandacht voor jeugd & techniek. De Otib liet de jeugd in de Techniekbus via opdrachten kennismaken met o.a. drone vliegen, 3D-printen en elektrotechniek.  Op het plein van het Gilde Vakcollege Techniek konden jonge bezoekers o.a. graveren, metselen en opdrachtjes met elektrotechniek uitvoeren.  

Anker 5

Techniekpromotie rondom doop schip

De doop van het schip 'Werkendam' was aanleiding om een evenement voor het vmbo te organiseren. 120 vmbo'ers werden rondgeleid op het schip. Zij kregen ook een scala aan opleidings- en beroepsmogelijkheden aangeboden door het STC, het Da Vinci College, Koninklijke BLN Schuttevaer, Bureau Voorlichting Binnenvaart en de Otib. Er was veel te doen: solarbootjes bouwen, virtueel lassen, virtueel varen, badkamer ontwerpen etc. 

Kortom: er is veel inspiratie aangereikt om voor een technisch beroep te kiezen! 

Anker 6

KennisEvents

In samenwerking met Stichting Altena Kennispoort en Rabobank Altena organiseert WMI KennisEvents. Tijdens het KennisEvent Robotisering en Digitalisering ontdekten 150 kids de technieken van de toekomst.

Kennis maken met een robot, animaties maken, 3D-printen, virtueel lassen, augmented en virtual reality - niets was te gek. En voor de broodnodige ontspanning gaven de pro's van Golfpark Almkreek golfclinics tussendoor. 

bottom of page