top of page
2021-11-12  TMS 01.JPEG

OVERHEID

De verbinding tussen overheid en ondernemers

Via Werkendam Maritime Industries is er een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de lokale, regionale, provinciale en nationale overheden. De WMI-programma manager organiseert WERK-bezoeken, participeert in verschillende overlegstructuren en draagt zorg voor het uitwisselen van informatie en het behartigen van belangen. De thema's die aan de orde komen zijn o.a.: bereikbaarheid, scholing, huisvesting arbeidsmigranten, vergunningen, subsidies en behoefte aan kaderuimte.

Inmiddels zijn er goede relaties opgebouwd tussen WMI en lokale overheden, provincie en politieke partijen.

Met ingang van 2019 is er een koppeling tussen Team Ondernemen Altena en de programmamanager. 

WERKBEZOEKEN

bottom of page